Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I april har totalt 321 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 651 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i april (redovisade)

262 st. Bensin

59 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i april (redovisade)

300 st. Mild-Hybrid Bensin

229 st. Electric

108 st. Bensin

12 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 268 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 503 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i april visas nedan

59 st. Accent har skrotats

48 st. Santa Fe har skrotats

46 st. Getz har skrotats

31 st. Elanta har skrotats

28 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i april visas nedan

261 st. Kona har nyregistrerats

129 st.Tucson har nyregistrerats

74 st. i20 har nyregistrerats

68 st. i30 har nyregistrerats

59 st. Ioniq har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken