Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I juni har totalt 336 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 973 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i juni (redovisade)

271 st. Bensin

62 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Fuel-cell

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i juni (redovisade)

542 st. Mild-Hybrid Bensin

188 st. Bensin

117 st. Plug-in Hybrid Bensin

115 st. Electric

7 st. Mild-Hybrid Diesel

3 st. Diesel

1 st. Fuel-cell

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 931 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 152 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar, medan 38 707 nyregistrerades. Och under året har 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i juni visas nedan

52 st. Santa Fe har skrotats

50 st. Accent har skrotats

37 st. Getz har skrotats

30 st. Elanta har skrotats

29 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i juni visas nedan

331 st. Tucson har nyregistrerats

220 st. Kona har nyregistrerats

167 st. i30 har nyregistrerats

114 st. i20 har nyregistrerats

62 st. Ioniq har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken