Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I juli har totalt 278 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 510 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i juli (redovisade)

234 st. Bensin

44 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i juli (redovisade)

266 st. Mild-Hybrid Bensin

102 st. Bensin

72 st. Plug-in Hybrid Bensin

64 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 209 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 662 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar, medan 14 125 nyregistrerades. Och under året har 108 340 personbilar skrotats medan 210 359 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i juli visas nedan

52 st. Accent har skrotats

41 st. Getz har skrotats

35 st. Santa Fe har skrotats

26 st. Elanta har skrotats

24 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i juli visas nedan

129 st. Kona har nyregistrerats

100 st. Tucson har nyregistrerats

83 st. i30 har nyregistrerats

58 st. i10 har nyregistrerats

43 st. Ioniq har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken