Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar augusti 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar i augusti 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai modellerna som skrotas. I augusti har totalt 369 Hyundai bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 690 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai modeller i augusti (redovisade)

298 st. Bensin

69 st. Diesel

1 st. Electric

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i augusti (redovisade)

257 st. Mild-Hybrid Bensin

177 st. Electric

151 st. Plug-in Hybrid Bensin

103 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 578 st. Hyundai strukits ur vägtrafikregistret, medan 5 352 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar, medan 22 181 nyregistrerades. Och under året har 125 712 personbilar skrotats medan 232 540 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai modeller i augusti visas nedan

70 st. Accent har skrotats

54 st. Santa Fe har skrotats

45 st. Getz har skrotats

32 st. Atos har skrotats

28 st. Elanta har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai modellerna i augusti visas nedan

188 st. Kona har nyregistrerats

170 st. Tucson har nyregistrerats

70 st. i20 har nyregistrerats

60 st. Ioniq har nyregistrerats

57 st. i30 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken