Skrotade och nyregistrerade Hyundai bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Hyundai-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Hyundai-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 306 Hyundai-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 526 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Hyundai i februari (redovisade)

231 st. Bensin

71 st. Diesel

3 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Hyundai i februari (redovisade)

190 st. Electric

162 st. Mild-Hybrid Bensin

104 st. Plug-in Hybrid Bensin

69 st. Bensin

62 st. Diesel

Hyundai:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 999 Hyundai nyregistrerats varav 374 (37,4 %) har varit Electric och 199 (19,9 %) har varit Plug-in Hybrid samt 561 Hyundai har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Hyundai-modeller i februari visas nedan

56 st. Santa Fe har skrotats

43 st. Accent har skrotats

40 st. Getz har skrotats

32 st. i30 har skrotats

20 st. Atos har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Hyundai-modeller i februari visas nedan

181 st. Kona har nyregistrerats

107 st. Tucson har nyregistrerats

68 st. Ioniq har nyregistrerats

58 st. i30 har nyregistrerats

48 st. Santa Fe har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Hyundai bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Hyundai-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Hyundai till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken