Skrotade och nyregistrerade Kia-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Kia-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Kia-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 183 Kia-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 2 170 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Kia i februari (redovisade)

90 st. Diesel

79 st. Bensin

9 st Plug-in Bensin

3 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Kia i februari (redovisade)

958 st. Electric

767 st. Plug-in Hybrid Bensin

321 st. Bensin

124 st. Mild-Hybrid Bensin

Kia:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 4 997 Kia nyregistrerats varav 2 315 (46,3 %) har varit

Electric och 1 823 (36,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 358 Kia har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Kia-modeller i februari visas nedan

73 st. Ceed har skrotats

27 st. Picanto har skrotats

24 st. Rio har skrotats

13 st. Sportage har skrotats

8 st. Niro har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Kia-modeller i februari visas nedan

941 st. Niro har nyregistrerats

544 st. Ceed har nyregistrerats

198 st. EV-6 har nyregistrerats

120 st. Picanto har nyregistrerats

104 st. Sorento har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Kia bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Kia-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Kia till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken