Skrotade och nyregistrerade Honda bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 135 Honda-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 130 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda i februari (redovisade)

128 st. Bensin

4 st. Mild-Hybrid Bensin

3 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Honda i februari (redovisade)

108 st. Mild-Hybrid Bensin

14 st. Electric

8 st. Bensin

Honda:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 197 Honda nyregistrerats varav 31 (32,0 %) har varit Electric och 0 (0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 254 Honda har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda-modeller i februari visas nedan

61 st. Civic har skrotats

27 st. Accord har skrotats

24 st. CR-V har skrotats

7 st. Jazz har skrotats

4 st. FR-V har skrotats

Nyregistrerade Honda-modeller i februari visas nedan

81 st. HR-V har nyregistrerats

15 st. Jazz

14 st. E har nyregistrerats

12 st. CR-V har nyregistrerats

8 st. Civic har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken