Skrotade och nyregistrerade Honda bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I mars har totalt 169 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 169 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda modeller i mars (redovisade)

155 st. Bensin

9 st. Diesel

5 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Honda i mars (redovisade)

108 st. Mild-Hybrid Bensin

60 st. Bensin

1 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 376 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 313 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55 161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modeller i mars visas nedan

88 st. Civic har skrotats

36 st. Accord har skrotats

32 st. CR-V har skrotats

5 st. Jazz har skrotats

2 st. HR-V har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Honda modellerna i mars visas nedan

75 st. CR-V har nyregistrerats

37 st. Jazz har nyregistrerats

35 st. Civic har nyregistrerats

21 st. HR-V har nyregistrerats

1 st. E har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken