Skrotade och nyregistrerade Honda bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I april har totalt 117 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 69 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda modeller i april (redovisade)

111 st. Bensin

4 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Honda i april (redovisade)

33 st. Mild-Hybrid Bensin

29 st. Bensin

7 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 493 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 382 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modeller i april visas nedan

62 st. Civic har skrotats

27 st. Accord har skrotats

14 st. CR-V har skrotats

3 st. Jazz har skrotats

3 st. Prelude har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Honda modellerna i april visas nedan

23 st. Civic har nyregistrerats

20 st. Jazz har nyregistrerats

14 st. CR-V har nyregistrerats

7 st. E har nyregistrerats

5 st. HR-V har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken