Skrotade och nyregistrerade Honda bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Honda bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Honda modellerna som skrotas. I februari har totalt 106 Honda bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 71 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Honda modeller i februari (redovisade)

93 st. Bensin

7 st. Diesel

6 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Honda i februari (redovisade)

38 st. Mild-Hybrid Bensin

31 st. Bensin

2 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Honda bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Honda-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Honda till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 218 st. Honda strukits ur vägtrafikregistret, medan 222 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Honda modeller i februari visas nedan

53 st. Civic har skrotats

30 st. Accord har skrotats

13 st. CR-V har skrotats

2 st. Jazz har skrotats

2 st. Insight har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Honda modellerna i februari visas nedan

29 st. CR-V har nyregistrerats

19 st. Jazz har nyregistrerats

12 st. HR-V har nyregistrerats

9 st. Civic har nyregistrerats

2 st. E har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken