Skrotade och nyregistrerade Ford-bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Ford-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Ford-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 871 Ford-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 967 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Ford i februari (redovisade)

566 st. Bensin

155 st. Ethanol

150 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Ford i februari (redovisade)

359 st. Bensin

200 st. Diesel

162 st. Plug-in Hybrid Bensin

107 st. Electric

103 st. Mild-Hybrid Bensin

36 st. Ethanol

Ford:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 2 263 Ford nyregistrerats varav 228 (10,1 %) har varit

Electric och 672 (29,7 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 728 Ford har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Ford-modeller i februari visas nedan

350 st. Focus har skrotats

168 st. Mondeo har skrotats

106 st. Fiesta har skrotats

43 st. Escort har skrotats

24 st. Transit har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Ford-modeller i februari visas nedan

334 st. Focus har nyregistrerats

155 st. Kuga har nyregistrerats

107 st. Mustang Mach-E har nyregistrerats

80 st. Puma har nyregistrerats

72 st. Ranger har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Ford bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Ford-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Ford till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken