Skrotade och nyregistrerade Ford bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Ford bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Ford modellerna som skrotas. I september har totalt 1 109 Ford bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 1 655 har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Ford modeller i september

756 st. Bensin

198 st. Etanol

153 st. Diesel

1 st. Naturgas

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Ford i september

563 st. Diesel

548 st. Bensin

277 st. Electric

166 st. Plug-in Hybrid Bensin

47 st. Hybrid Bensin

23 st. Mild-Hybrid Bensin

18 st. Ethanol

13 st. Hybrid Ethanol

Stort återvinningsvärde i uttjänta Ford bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Ford-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Ford till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 10 455 Ford strukits ur vägtrafikregistret, medan 11 051 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Ford modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 389 st. Focus skrotats, och under 2021 har 3 742 skrotat

I sept. har 256 Mondeo skrotats, och under 2021 har 2 198 skrotats

I sept. har 112 st. Fiesta skrotats, och under 2021 har 1 016 skrotats

I sept. har 89 st. Escort skrotats, och under 2021 har 685 skrotats

I sept. har 47 st. Transit skrotats, och under 2021 har 443 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Ford modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 225 st. Transit nyregistrerats, och under 2021 har 2 090 nyregistrerat

I sept. har 151 st. Kuga nyregistrerats, och under 2021 har 1 820 nyregistrerats

I sept. har 483 st. Focus nyregistrerats, och under 2021 har 1 463 nyregistrerats

I sept. har 277 st. Mustang nyregistrerats, och under 2021 har 921 nyregistrerats

I sept. har 65 st. Fiesta nyregistrerats, och under 2021 har 391 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken