Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 98 Fiat-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 40 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat i februari (redovisade)

59 st. Bensin

39 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i februari (redovisade)

25 st. Electric

13 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Diesel

Fiat:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 80 Fiat nyregistrerats varav 38 (47,8 %) har varit

Electric och 0 (0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 195 Fiat har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat-modeller i februari visas nedan

23 st. Punto har skrotats

18 st. Fiorino har skrotats

9 st. Stilo har skrotats

8 st. Doblo har skrotats

7 st. 500 har skrotats

De nyregistrerade Fiat-modeller i februari visas nedan

34 st. 500 har nyregistrerats

4 st. Tipo har nyregistrerats

2 st. Talento har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken