Skrotade och nyregistrerade Chevrolet bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och Nyregistrerade Chevrolet bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Chevrolet modellerna som skrotas. I september har totalt127 Chevrolet bilar lämnats för skrotning i Sverige och 8 st. har nyregistrerats

Drivmedel för skrotade Chevrolet modeller i september

117 st. Bensin

8 st. Diesel

1 st. Etanol

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Chevrolet i september

5 st. Bensin

3 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Chevrolet bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Chevrolet-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Chevrolet till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 250 Chevrolet strukits ur vägtrafikregistret, medan 43 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Chevrolet modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 40 st Trans Sport skrotats och under jan.-sept. har 405 st. skrotats

I sept. har 12 st. Kalos skrotats och under jan.-sept. har 94 st. skrotats

I sept. har 8 st. G-Series skrotats och under jan.-sept. har 82 st. skrotats

I sept. har 11 st. Nubira skrotats och under jan.-sept. har 73 st. skrotats

I sept. har 7 st. Matis skrotats och under jan.-sept. har 71 st. skrotats

Nyregistrerade Chevrolet modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 3 st. Silverado HD nyregistrerats och under jan.-sept. har 21 st. nyregistrerats

I sept. har 5 st. Silverado nyregistrerats och under jan.-sept. har 12 st. nyregistrerats

I sept. har 0 st. Suburban nyregistrerats och under jan.-sept. har 6 st. nyregistrerats

I sept. har 0 st. Camaro nyregistrerats och under jan.-sept. har 3 st. nyregistrerats

I sept. har 0 st. Caprice nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 st. nyregistrerats