Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I maj har totalt 127 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 258 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i maj (redovisade)

76 st. Bensin

46 st. Diesel

5 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i maj (redovisade)

89 st. Mild-Hybrid Bensin

65 st. Electric

38 st. Bensin

35 st. Diesel

31 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 624 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret medan 973 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i maj visas nedan

41 st. Punto har skrotats

16 st. Fiorino har skrotats

9 st. Stilo har skrotats

8 st. Palio har skrotats

7 st. Panda har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat modellerna i maj visas nedan

127 st. 500 har nyregistrerats

38 st.Tipo har nyregistrerats

28 st. Ducato har nyregistrerats

27 st. Panda har nyregistrerats

20 st. Doblo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken