Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I juni har totalt 154 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 255 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i juni (redovisade)

87 st. Bensin

65 st. Diesel

2 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i juni (redovisade)

79 st. Diesel

59 st. Electric

51 st. Mild-Hybrid Bensin

47 st. Natural Gas

19 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 778 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret medan 1 228 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar medan 38 707 nyregistrerades. Och under året har 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i juni visas nedan

35 st. Punto har skrotats

34 st. Fiorino har skrotats

15 st. Bravo har skrotats

15 st. Palio har skrotats

12 st. Stilo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat modellerna i juni visas nedan

75 st. 500 har nyregistrerats

61 st. Doblo har nyregistrerats

38 st. Ducato har nyregistrerats

34 st.Tipo har nyregistrerats

27 st. Talento har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken