Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I april har totalt 146 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 134 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i april (redovisade)

86 st. Bensin

60 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i april (redovisade)

44 st. Electric

37 st. Diesel

31 st. Mild-Hybrid Bensin

21 st. Natural Gas

1 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 497 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret medan 715 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i april visas nedan

40 st. Punto har skrotats

28 st. Fiorino har skrotats

15 st. Stilo har skrotats

15 st. Palio har skrotats

9 st. Doblo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat modellerna i april visas nedan

68 st. 500 har nyregistrerats

30 st. Doblo har nyregistrerats

18 st. Ducato har nyregistrerats

10 st. Talento har nyregistrerats

7 st. Tipo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken