Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I juli har totalt 114 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 155 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i juli (redovisade)

62 st. Bensin

50 st. Diesel

2 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i juli (redovisade)

53 st. Diesel

48 st. Electric

29 st. Natural Gas

20 st. Mild-Hybrid Bensin

5 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 892 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret medan 1 383 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar medan 17 897 nyregistrerades. Och under året har 108 340 personbilar skrotats medan 210 359 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i juli visas nedan

31 st. Punto har skrotats

20 st. Fiorino har skrotats

10 st. Palio har skrotats

8 st. Doblo har skrotats

7 st. Bravo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat modellerna i juli visas nedan

60 st. 500 har nyregistrerats

41 st. Doblo har nyregistrerats

20 st. Ducato har nyregistrerats

20 st. Talento har nyregistrerats

10 st. Tipo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken