Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 71 Fiat-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 33 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat i januari (redovisade)

41 st. Bensin

29 st. Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i januari (redovisade)

12 st. Mild-Hybrid Bensin

9 st. Electric

8 st. Diesel

4 st. Natural Gas

Fiat:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 33 Fiat nyregistrerats varav 9 (27,3 %) har varit

Electric och 0 (0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 71 Fiat har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat-modeller i januari visas nedan

12 st. Punto har skrotats

9 st. Fiorino har skrotats

7 st. Doblo har skrotats

5 st. Tipo har skrotats

4 st. Panda har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat-modeller i januari visas nedan

17 st. 500 har nyregistrerats

6 st. Ducato har nyregistrerats

5 st. Doblo har nyregistrerats

4 st. Tipo har nyregistrerats

1 st. Talento har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken