Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 376 Citroen-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 229 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen i januari (redovisade)

237 st. Bensin

137 st. Diesel

2 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i januari (redovisade)

150 st. Bensin

35 st. Electric

24 st. Diesel

20 st. Plug-in Hybrid Bensin

Citroen:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 229 Citroen nyregistrerats varav 35 (15,3%) har varit Electric och 20 (8,7 %) har varit Plug-in Hybrid samt 376 Citroen har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen-modeller i januari visas nedan

68 st. C5 har skrotats

61 st. C3 har skrotats

56 st. Berlingo har skrotats

40 st. Xsara Picasso har skrotats

38 st. C4 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen-modeller i januari visas nedan

82 st. C3 har nyregistrerats

42 st. C4 har nyregistrerats

30 st. C3 Aircross har nyregistrerats

26 st. C5 Aircross har nyregistrerats

23 st. Jumpy har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken