Skrotade och nyregistrerade Ford bilar januari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Ford-bilar i januari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Ford-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 758 Ford-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 085 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Ford i januari (redovisade)

454 st. Bensin

172 st. Ethanol

132 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Ford i januari (redovisade)

487 st. Plug-in Hybrid Bensin

206 st. Diesel

192 st. Bensin

96 st. Electric

85 st. Mild-Hybrid Bensin

19 st. Ethanol

Ford:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 1 085 Ford nyregistrerats varav 96 (8,8 %) har varit

Electric och 487 (44,9 %) har varit Plug-in Hybrid samt 758 Ford har skrotats.

Under samma tid har 19 230 personbilar nyregistrerats varav 4 698 (24,4 %) har varit Electric och 4 851 (25,2 %) har varit Plug-in Hybrid samt 11 000 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Ford-modeller i januari visas nedan

328 st. Focus har skrotats

145 st. Mondeo har skrotats

73 st. Fiesta har skrotats

30 st. Transit har skrotats

27 st. Transit Connect har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Ford-modeller i januari visas nedan

474 st. Kuga har nyregistrerats

157 st. Focus har nyregistrerats

96 st. Mustang Mach-E har nyregistrerats

84 st. Transit Custom har nyregistrerats

63 st. Transit har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Ford bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Ford-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Ford till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken