Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 413 Citroen-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 266 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen i februari (redovisade)

248 st. Bensin

163 st. Diesel

1 st. Ethanol

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i februari (redovisade)

153 st. Bensin

51 st. Diesel

49 st. Electric

13 st. Plug-in Hybrid Bensin

Citroen:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 564 Citroen nyregistrerats varav 115 (20,4%) har varit Electric och 34 (6,0 %) har varit Plug-in Hybrid samt 854 Citroen har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen-modeller i februari visas nedan

87 st. C5 har skrotats

69 st. Berlingo har skrotats

54 st. C3 har skrotats

45 st. C4 har skrotats

41 st. Xsara Picasso har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen-modeller i februari visas nedan

78 st. C3 har nyregistrerats

72 st. C4 har nyregistrerats

33 st. Berlingo har nyregistrerats

23 st. C5 Aircross har nyregistrerats

23 st. Jumpy har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken