Skrotade och nyregistrerade Fiat bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Fiat bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Fiat modellerna som skrotas. I mars har totalt 159 Fiat bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 330 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Fiat modeller i mars (redovisade)

92 st. Bensin

63 st. Diesel

4 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Fiat i mars (redovisade)

145 st. Diesel

118 st. Mild-Hybrid Bensin

32 st. Natural Gas

28 st. Electric

7 st. Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Fiat bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Fiat-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Fiat till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 351 st. Fiat strukits ur vägtrafikregistret medan 581 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar medan 55 161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Fiat modeller i mars visas nedan

46 st. Punto har skrotats

19 st. Fiorino har skrotats

14 st. Palio har skrotats

14 st. Doblo har skrotats

13 st. Stilo har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Fiat modellerna i mars visas nedan

132 st. 500 har nyregistrerats

64 st. Doblo har nyregistrerats

57 st. Ducato har nyregistrerats

53 st. Talento har nyregistrerats

12 st. Tipo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken