Skrotade och nyregistrerade BMW bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa BMW-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 480 BMW-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 612 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade BMW i februari (redovisade)

293 st. Bensin

180 st. Diesel

4 st. Plug-in Hybrid Bensin

2 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade BMW i februari (redovisade)

824 st. Plug-in Hybrid Bensin

379 st. Electric

184 st. Bensin

183 st. Mild-Hybrid Diesel

30 st. Diesel

BMW:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 2 761 BMW nyregistrerats varav 674 (24,4 %) har varit Electric och 1 363 (49,4 %) har varit Plug-in Hybrid samt 904 BMW har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade BMW-modeller i februari visas nedan

212 st. 3-Series har skrotats

189 st. 5-Series har skrotats

33 st. 1-Series har skrotats

10 st. 7-Series har skrotats

10 st. X5 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade BMW-modeller i februari visas nedan

439 st. 3-Series har nyregistrerats

285 st. i3 har nyregistrerats

262 st. 5-Series har nyregistrerats

190 st. X3 har nyregistrerats

132 st. X1 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW-bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken