Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen modellerna som skrotas. I februari har totalt 469 Citroen bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 472 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen modeller i februari (redovisade)

269 st. Bensin

197 st. Diesel

3 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i februari (redovisade)

252 st. Bensin

208 st. Diesel

6 st. Plug-in Hybrid Bensin

6 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 980 st. Citroen strukits ur vägtrafikregistret, medan 836 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen modeller i februari visas nedan

97 st. C5 har skrotats

86 st. Berlingo har skrotats

72 st. C3 har skrotats

36 st. C4 har skrotats

34 st. Jumpy har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen modellerna i februari visas nedan

173 st. C3 har nyregistrerats

103 st. Berlingo har nyregistrerats

102 st. C5 Aircross har nyregistrerats

30 st. Jumpy har nyregistrerats

27 st. C3 Aircross har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken