Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen modellerna som skrotas. I april har totalt 548 Citroen bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 427 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen modeller i april (redovisade)

314 st. Bensin

233 st. Diesel

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i april (redovisade)

290 st. Bensin

70 st. Electric

59 st. Diesel

8 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 112 st. Citroen strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 270 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen modeller i april visas nedan

120 st. C5 har skrotats

116 st. Berlingo har skrotats

65 st. C3 har skrotats

42 st. Jumpy har skrotats

36 st. C4 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen modellerna i april visas nedan

197 st. C3 har nyregistrerats

57 st. Jumpy har nyregistrerats

50 st. C4 har nyregistrerats

34 st. Berlingo har nyregistrerats

33 st. C3 Aircross har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken