Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen modellerna som skrotas. I maj har totalt 543 Citroen bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 462 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen modeller i maj (redovisade)

296 st. Bensin

245 st. Diesel

2 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i maj (redovisade)

268 st. Bensin

154 st. Diesel

24 st. Electric

16 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 655 st. Citroen strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 732 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar, medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen modeller i maj visas nedan

117 st. Berlingo har skrotats

109 st. C5 har skrotats

59 st. Jumpy har skrotats

50 st. C3 har skrotats

42 st. C4 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen modellerna i maj visas nedan

124 st. C3 har nyregistrerats

89 st. C5 Aircross har nyregistrerats

80 st. Berlingo har nyregistrerats

67 st. C3 Aircross har nyregistrerats

51 st. C4 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken