Skrotade och nyregistrerade BMW bilar oktober 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i oktober 2021. I denna månad har 371 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 920 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i oktober (redovisade)

515 st. Bensin

132 st. Diesel

1 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade BMW i oktober (redovisade)

195 st. Electric

159 st. Bensin

153 st. Mild-Hybrid Diesel

144 st. Mild-Hybrid Bensin

121 st. Plug-in Hybrid Bensin

6 st. Diesel

3 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 4 265 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 13 641 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats i oktober

160 st. 5-Series har skrotats

140 st. 3-Series har skrotats

30 st. 1-Series har skrotats

8 st. X5 har skrotats

7 st. 7-Series har skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats i oktober

190 st. 3-Series har nyregistrerats

182 st. X3 har nyregistrerats

131 st. 5-Series har nyregistrerats

130 st. i3 har nyregistrerats

91 st. X5 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken