Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar oktober 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i oktober 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen modellerna som skrotas. I oktober har totalt 565 Citroen bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 329 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen modeller i oktober (redovisade)

332 st. Bensin

230 st. Diesel

2 st. Ethanol

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i oktober (redovisade)

181 st. Bensin

94 st. Diesel

44 st. Electric

10 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 589 st. Citroen strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 982 har nyregistrerats. I oktober skrotades 15 624 personbilar medan 22 241 nyregistrerades. Och under året har 157 866 personbilar skrotats medan 280 287 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen modeller i oktober visas nedan

123 st. Berlingo har skrotats

115 st. C5 har skrotats

81 st. C3 har skrotats

46 st. Jumpy har skrotats

39 st. C4 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen modellerna i oktober visas nedan

105 st. C4 har nyregistrerats

57 st. C3 har nyregistrerats

46 st. Berlingo har nyregistrerats

32 st. Jumpy har nyregistrerats

28 st. C3 Aircross har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken