Skrotade och nyregistrerade BMW bilar mars 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i mars 2021. I mars har 583 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 2 588 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i mars (redovisade)

336 st. Bensin

242 st. Diesel

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

2 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade BMW i mars (redovisade)

1 488 st. Plug-in Hybrid Bensin

478 st. Mild-Hybrid Diesel

360 st. Bensin

187 st. Diesel

46 st. Electric

29 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 1 466 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 5 292 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 686 personbilar och 55 161 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 46 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I mars har 274 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 693 skrotats

I mars har 215 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 558 skrotats

I mars har 41 st. 1-Series och under pågående år har 100 skrotats

I mars har 16 st. X5 skrotats och under pågående år har 29 skrotats

I mars har 11 st. X3 skrotats och under pågående år har 25 skrotats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I mars har 855 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 1 632 nyregistrerats

I mars har 660 st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 1 389 nyregistrerats

I mars har 370 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 721 nyregistrerats

I mars har 241 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 530 nyregistrerats

I mars har 177 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 464 nyregistrerats