Skrotade och nyregistrerade BMW bilar april 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i april 2021. I april har 460 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1 298 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i april (redovisade)

317 st. Bensin

139 st. Diesel

2 st. Electric

1 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade BMW i april (redovisade)

472st. Plug-in Hybrid Bensin

346 st. Bensin

242 st. Mild-Hybrid Diesel

116 st. Electric

110 st. Diesel

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 1 466 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 5 292 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar och 23 465 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I april har 224 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 917 skrotats

I april har 179 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 737 skrotats

I april har 15 st. 1-Series och under pågående år har 115 skrotats

I april har 9 st. X5 skrotats och under pågående år har 38 skrotats

I april har 6 st. X3 skrotats och under pågående år har 31 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I april har 385 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 2 017 nyregistrerats

I april har 195st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 1584 nyregistrerats

I april har 111 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 832 nyregistrerats

I april har 255 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 785 nyregistrerats

I april har 118 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 582 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken