Skrotade och nyregistrerade BMW bilar februari 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i februari 2021. I februari har 503 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1 337 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i februari (redovisade)

324 st. Bensin

173 st. Diesel

3 st. Plug-in Hybrid Bensin

2 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Electric

Drivmedel för nyregistrerade BMW i februari (redovisade)

656 st. Plug-in Hybrid Bensin

269 st. Mild-Hybrid Diesel

203 st. Bensin

165 st. Diesel

37 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 942 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 4 291 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar och 25 544 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har totalt 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I februari har 230 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 419 skrotats

I februari har 206 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 343 skrotats

I februari har 32 st. 1-Series och under pågående år har 59 skrotats

I februari har 9 st. X3 skrotats och under pågående år har 14 skrotats

I februari har 7 st. X5 skrotats och under pågående år har 13 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I februari har 363 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 777 nyregistrerats

I februari har 306 st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 729 nyregistrerats

I februari har 198 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 351 nyregistrerats

I februari har 177 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 289 nyregistrerats

I februari har 157 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 287 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken