Skrotade och nyregistrerade BMW bilar maj 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i maj 2021. I maj har 358 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1 458 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i maj (redovisade)

253 st. Bensin

101 st. Diesel

4 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade BMW i maj (redovisade)

649 st. Plug-in Hybrid Bensin

298 st. Bensin

293 st. Mild-Hybrid Diesel

103 st. Diesel

77 st. Electric

18 st. Mild-Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 2 284 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 8048 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar och 26 674 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har 77 498 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I maj har 154 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 891 skrotats

I maj har 144 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 1 061 skrotats

I maj har 17 st. 1-Series och under pågående år har 132 skrotats

I maj har 15 st. 7-Series skrotats och under pågående år har 42 skrotats

I maj har 7 st. X5 skrotats och under pågående år har 45 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I maj har 392 st. 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 2 409 nyregistrerats

I maj har 322st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 1906 nyregistrerats

I maj har 156 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 988 nyregistrerats

I maj har 180 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 965 nyregistrerats

I maj har 107 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 689 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken