Skrotade och nyregistrerade BMW bilar juni 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i juni 2021. I juni har 390 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1 611 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i juni (redovisade)

263 st. Bensin

122 st. Diesel

4 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade BMW i juni (redovisade)

829 st. Plug-in Hybrid Bensin

241 st. Bensin

222 st. Mild-Hybrid Diesel

216 st. Electric

21 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 2 674 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 9 659 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar och 38 707 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har 94 215 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I juni har 166 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 1 337 skrotats

I juni har 161 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 1 052 skrotats

I juni har 32 st. 1-Series och under pågående år har 164 skrotats

I juni har 7 st. X5 skrotats och under pågående år har 52 skrotats

I juni har 5 st. 7-Series skrotats och under pågående år har 47 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I juni har 523 st. 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 2 932 nyregistrerats

I juni har 259 st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 2 165 nyregistrerats

I juni har 166 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 1 131 nyregistrerats

I juni har 130 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 1 118 nyregistrerats

I juni har 280 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 969 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken