Skrotade och nyregistrerade BMW bilar juli 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i juli 2021. I juli har 339 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 902 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i juli (redovisade)

234 st. Bensin

100 st. Diesel

2 st. Mild-Hybrid Bensin

2 st. Mild-Hybrid Diesel

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade BMW i juli (redovisade)

330 st. Plug-in Hybrid Bensin

279 st. Bensin

144 st. Mild-Hybrid Diesel

115 st. Electric

31 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 013 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 10 561 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar och 17 888 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har 108 340 personbilar skrotats medan 210 350 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I juli har 168 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 1 395 skrotats

I juli har 127 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 1 179 skrotats

I juli har 17 st. 1-Series och under pågående år har 181 skrotats

I juli har 10 st. 7-Series skrotats och under pågående år har 57 skrotats

I juli har 5 st. X1 skrotats och under pågående år har 33 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I juli har 181 st. 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 3 113 nyregistrerats

I juli har 136 st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 2 301 nyregistrerats

I juli har 223 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 1 354 nyregistrerats

I juli har 40 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 1 158 nyregistrerats

I juli har 131 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 1 100 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken