Skrotade och nyregistrerade BMW bilar augusti 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i augusti 2021. I augusti har 440 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1 189 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i augusti (redovisade)

293 st. Bensin

147 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade BMW i augusti (redovisade)

501 st. Plug-in Hybrid Bensin

240 st. Bensin

210 st. Mild-Hybrid Diesel

158 st. Electric

70 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 3 453 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 11 750 har nyregistrerats. I augusti skrotades 17 372 personbilar och 22 178 nyregistrerades i Sverige. Och under pågående år har 125 712 personbilar skrotats medan 232 528 har nyregistrerats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats

I augusti har 212 st. 3-Series skrotats och under pågående år har 1 395 skrotats

I augusti har 167 st. 5-Series skrotats och under pågående år har 1 179 skrotats

I augusti har 24 st. 1-Series och under pågående år har 181 skrotats

I augusti har 12 st. 7-Series skrotats och under pågående år har 57 skrotats

I augusti har 7 st. X1 skrotats och under pågående år har 33 skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats

I augusti har 328 st. 3-Series nyregistrerats och under pågående år har 3 441 nyregistrerats

I augusti har 180 st. 5-Series nyregistrerats och under pågående år har 2 481 nyregistrerats

I augusti har 156 st. 1-Series nyregistrerats och under pågående år har 1 510 nyregistrerats

I augusti har 79 st. X3 nyregistrerats och under pågående år har 1 294 nyregistrerats

I augusti har 97 st. X1 nyregistrerats och under pågående år har 1 255 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken