Skrotade och nyregistrerade Audi bilar februari 2022

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i februari 2022. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi-modeller som skrotas. I denna månad har totalt 560 Audi-bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 893 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi i februari (redovisade)

398 st. Bensin

156 st. Diesel

3 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Bensin

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Audi i februari (redovisade)

290 st. Elektric

192 st. Mild-Hybrid Bensin

178 st. Mild-Hybrid Diesel

131 st. Bensin

87 st. Plug-in Hybrid Bensin

Audis:s försäljning av el-varianter jämförd med genomsnittsvärden

Under nuvarande år har 1 174 Audi nyregistrerats varav 532 (45,3 %) har varit

Electric och 159 (13,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 1 084 Audi har skrotats.

Under samma tid har 44 640 personbilar nyregistrerats varav 10 947 (24,5 %) har varit Electric och 10502 (23,5 %) har varit Plug-in Hybrid samt 25 573 har skrotats.

De 5 mest frekventa skrotade Audi-modeller i februari visas nedan

211 st. A4 har skrotats

169 st. A6 har skrotats

87 st. A3 har skrotats

27 st. 80 har skrotats

20 st. 100 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi-modeller i februari visas nedan

209 st. Q4 e-tron har nyregistrerats

110 st. A6 har nyregistrerats

103 st. A3 har nyregistrerats

100 st. Q3 har nyregistrerats

85 st. A4 har nyregistrerats

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken