Skrotade och nyregistrerade BMW bilar december 2021

Här presenteras statistik för antalet skrotade och nyregistrerade BMW-bilar i december 2021. I denna månad har 368 BMW lämnats för skrotning i Sverige medan 1306 har nyregistrerats. Diagrammet visar de 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats.

Drivmedel för skrotade BMW i december (redovisade)

222 st. Bensin

142 st. Diesel

3 st. Plug-in Hybrid Bensin

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade BMW i december (redovisade)

614 st. Plug-in Hybrid Bensin

336 st. Electric

184 st. Mild-Hybrid Diesel

96 st. Bensin

63 st. Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta BMW bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för BMW-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din BMW till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar har närmast försvunnit. Under pågående år har 5 122 st. BMW strukits ur vägtrafikregistret medan 16 210 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som skrotats i december

170 st. 3-Series har skrotats

123 st. 5-Series har skrotats

33 st. 1-Series har skrotats

10 st. X3 har skrotats

10 st. X5 har skrotats

De 5 mest frekventa BMW-modellerna som nyregistrerats i december

283 st. X3 har nyregistrerats

283 st. 3-Series har nyregistrerats

162 st. 5-Series har nyregistrerats

121 st. X1 har nyregistrerats

119 st. 1-Series har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken