Skrotade och nyregistrerade Audi bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I december har totalt 482 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 861 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i december (redovisade)

347 st. Bensin

130 st. Diesel

4 st. Ethanol

1 st. Natural Gas

Drivmedel för nyregistrerade Audi i december (redovisade)

212 st. Mild-Hybrid Bensin

186 st. Bensin

183 st. Electric

176 st. Mild-Hybrid Diesel

94 st. Plug-in Hybrid Bensin

7 st. Diesel

3 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 8 051 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 15 068 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i december visas nedan

173 st. A4 har skrotats

122 st. A6 har skrotats

90 st. A3 har skrotats

26 st. modell 100 har skrotats

21 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i december visas nedan

146 st. A3 har nyregistrerats

127 st. A4 har nyregistrerats

106 st. Q3 har nyregistrerats

102 st. e-tronhar nyregistrerats

74 st. Q5 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken