Skrotade och nyregistrerade Citroen bilar december 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i december 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen modellerna som skrotas. I december har totalt 452 Citroen bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 384 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen modeller i december (redovisade)

265 st. Bensin

184 st. Diesel

2 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i december (redovisade)

250 st. Bensin

72 st. Electric

52 st. Diesel

10 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 6 668 st. Citroen strukits ur vägtrafikregistret, medan 5 724 har nyregistrerats. I december skrotades 11 794 personbilar medan 29 644 nyregistrerades. Och under året har 186 482 personbilar skrotats medan 333 320 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen modeller i december visas nedan

86 st. C5 har skrotats

74 st. C3 har skrotats

72 st. Berlingo har skrotats

45 st. C4 har skrotats

32 st. Xsara Picasso skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen modellerna i december visas nedan

144 st. C3 har nyregistrerats

99 st. C4 har nyregistrerats

50 st. Jumpy har nyregistrerats

39 st. C5 Aircross har nyregistrerats

19 st. Berlingo har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken