Skrotade och nyregistrerade Audi bilar januari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i januari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I januari har totalt 511 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 190 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i januari

394 st. Bensin

115 st. Diesel

1 st. Ethanol

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i januari

461 st. Bensin

197 st. Diesel

176 st. Plug-in Hybrid Bensin

145 st. Plug-in Hybrid Diesel

106 st. Electric

99 st. Mild-Hybrid Bensin

6 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. I januari skrotades 12 311 personbilar medan 22 911 nyregistrerades.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i januari visas nedan

182 st. A4 har skrotats

150 st. A6 har skrotats

76 st. A3 har skrotats

37 st. modell 80 har skrotats

37 st. modell 100 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i januari visas nedan

225 st. A6 har nyregistrerats

205 st. A4 har nyregistrerats

136 st. A3 har nyregistrerats

109 st. A1 har nyregistrerats

106 st. e-tron har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken