Skrotade och nyregistrerade Audi bilar mars 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i mars 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I mars har totalt 917 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige, samt 2 051 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i mars

713 st. Bensin

198 st. Diesel

5 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Audi i mars

794 st. Bensin

531 st. Mild-Hybrid Bensin

401 st. Mild-Hybrid Diesel

193 st. Plug-in Hybrid Bensin

70 st. Electric

56 st. Diesel

6 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 993 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 336 har nyregistrerats. I mars skrotades 18 683 personbilar, medan 55 161 nyregistrerades. Och under året har 45 124 personbilar skrotats medan 103 616 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i mars visas nedan

377 st. A4 har skrotats

239 st. A6 har skrotats

158 st. A3 har skrotats

49 st. modell 80 har skrotats

42 st. modell 100 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i mars visas nedan

420 st. A3 har nyregistrerats

323 st. Q3 har nyregistrerats

314 st. A6 har nyregistrerats

268 st. A5 har nyregistrerats

209 st. Q2 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken