Skrotade och nyregistrerade Audi bilar februari 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i februari 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I februari har totalt 585 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige, samt 1 095 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i februari

412 st. Bensin

150 st. Diesel

2 st. Ethanol

1 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i februari

429 st. Bensin

181 st. Mild-Hybrid Diesen

157 st. Mild-Hybrid Bensin

144 st. Electric

96 st. Diesel

83 st. Plug-in Hybrid Bensin

5 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 1 186 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 2 433 har nyregistrerats. I februari skrotades 14 130 personbilar, medan 25 544 nyregistrerades. Och under året har 28 921 personbilar skrotats medan 57 338 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i februari visas nedan

220 st. A4 har skrotats

156 st. A6 har skrotats

74 st. A3 har skrotats

42 st. modell 100 har skrotats

40 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i februari visas nedan

183 st. A6 har nyregistrerats

169 st. A3 har nyregistrerats

144 st. e-tron har nyregistrerats

134 st. Q2 har nyregistrerats

95 st. A4 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken