Skrotade och nyregistrerade Audi bilar april 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i april 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I april har totalt 724 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 867 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i april

561 st. Bensin

159 st. Diesel

2 st. Ethanol

2 st. Plug-in Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i april

471 st. Bensin

384 st. Mild-Hybrid Diesel

360 st. Electric

353 st. Mild-Hybrid Bensin

258 st. Plug-in Hybrid Bensin

30 st. Diesel

11 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 2 717 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 6 203 har nyregistrerats. I april skrotades 16 109 personbilar, medan 23 465 nyregistrerades. Och under året har 61 233 personbilar skrotats medan 127 081 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i april visas nedan

282 st. A4 har skrotats

197 st. A6 har skrotats

112 st. A3 har skrotats

57 st. modell 100 har skrotats

30 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i mars visas nedan

364 st. A3 har nyregistrerats

363 st. A6 har nyregistrerats

347 st. e-tron har nyregistrerats

203 st. A4 har nyregistrerats

152 st. Q3 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken