Skrotade och nyregistrerade Audi bilar maj 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i maj 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I maj har totalt 707 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 726 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i maj

565 st. Bensin

141 st. Diesel

1 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Audi i maj

474 st. Mild-Hybrid Bensin

411 st. Mild-Hybrid Diesel

295 st. Plug-in Hybrid Bensin

260 st. Electric

256 st. Bensin

24 st. Diesel

6 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 3 424 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 7 929 har nyregistrerats. I maj skrotades 16 255 personbilar medan 26 674 nyregistrerades. Och under året har 77 488 personbilar skrotats medan 153 755 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i maj visas nedan

265 st. A4 har skrotats

192 st. A6 har skrotats

93 st. A3 har skrotats

67 st. modell 100 har skrotats

55 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i mars visas nedan

323 st. A6 har nyregistrerats

304 st. A3 har nyregistrerats

242 st. e-tron har nyregistrerats

224 st. A4 har nyregistrerats

174 st. Q3 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken