Skrotade och nyregistrerade Audi bilar juni 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i juni 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I juni har totalt 718 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 1 962 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i juni

582 st. Bensin

132 st. Diesel

4 st. Ethanol

Drivmedel för nyregistrerade Audi i juni

512 st. Mild-Hybrid Diesel

487 st. Mild-Hybrid Bensin

434 st. Plug-in Hybrid Bensin

322 st. Bensin

278 st. Electric

28 st. Diesel

8 st. Natural Gas

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 142 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 9 891 har nyregistrerats. I juni skrotades 16 727 personbilar medan 38 707 nyregistrerades. Och under året har 92 415 personbilar skrotats medan 192 462 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i juni visas nedan

248 st. A4 har skrotats

192 st. A6 har skrotats

113 st. A3 har skrotats

71 st. modell 100 har skrotats

58 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i juni visas nedan

403 st. A6 har nyregistrerats

338 st. A3 har nyregistrerats

267 st. A4 har nyregistrerats

221 st. Q5 har nyregistrerats

130 st. e-tron har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken