Skrotade och nyregistrerade Audi bilar juli 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Audi bilar i juli 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Audi modellerna som skrotas. I juli har totalt 607 Audi bilar lämnats för skrotning i Sverige samt 932 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Audi modeller i juli

481 st. Bensin

124 st. Diesel

1 st. Ethanol

1 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Audi i juli

275 st. Bensin

251 st. Mild-Hybrid Bensin

180 st. Electric

122 st. Plug-in Hybrid Bensin

108 st. Mild-Hybrid Diesel

Stort återvinningsvärde i uttjänta Audi bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Audi-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Audi till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 749 st. Audi strukits ur vägtrafikregistret, medan 10 823 har nyregistrerats. I juli skrotades 14 125 personbilar medan 17 888 nyregistrerades. Och under året har 108 340 personbilar skrotats medan 210 350 har nyregistrerats.


De 5 mest frekventa skrotade Audi modellerna i juli visas nedan

206 st. A4 har skrotats

165 st. A6 har skrotats

93 st. A3 har skrotats

55 st. modell 100 har skrotats

50 st. modell 80 har skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Audi modellerna i juli visas nedan

179 st. A3 har nyregistrerats

99 st. Q4 har nyregistrerats

99 st. A6 har nyregistrerats

85 st. Q2 har nyregistrerats

79 st. Q3 har nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken