Vem har ansvaret för att ett fordon ska kunna återvinnas

Naturvårdsverkets kom med nya föreskrifter år 2007 där uttjänta bilar skall kunna skrotas gratis och ansvaret skulle vara bilproducenterna. Därför bildades nätverket bilretur som består av bilskrotar spridda över hela Sverige, som skulle ta hand om skrotningsprocessen. När kravet ställdes förekom ingen ändamålsenlig återvinningsmetod. Att skrota bilen i Göteborg utfördes sällan kostnadsfritt vid den tiden.

Vissa bilmärken som Volkswagen, Bmw och Mercedes kunde en del skrotar ta emot gratis. Det stora bekymret med övergivna fordon observerades av Naturvårdsverket, som i författningen ålade att bilproducenterna, förutom skrotning, skulle betala för notan. Men händelseförloppet att nå målen var lång och krokig. En bil innehåller ett stort antal olika materia och miljöfarliga ämnen. Flera av dessa rankas som ohälsosamma för människor. Att demontera och sortera skrotbilarna för hand ansågs inte lönsamt.

Skrotbilar hämtas gratis

Nuförtiden betalas även en liten skrotpremie ut vid hämtning av uttjänta bilar. Ersättning varierar mellan 500 – 1500 kr och förutsätter att skrotbilen är komplett med original katalysator. Det finns flera företag som har rätt tillstånd från Länsstyrelsen som erbjuder detta. Ofta kan de betala värdet på katalysatorn till bilägaren medans övriga bilen bekostar transporten till bilskroten.

Vem har ansvaret för att ett fordon ska kunna återvinnas

Därför utnämndes ett team med Skrotfrag som ledande. Idag, närmare femton år efter bestämmandet, har 95 % återvinning ernåtts. Så med en effektiv recycling kan man skrota bilen ersättning hos flera aktörer. Man lämnar in sin bil med registreringsbevis hos en auktoriserad bilskrot, som även tjänar pengar på fordonet. En bilägare är juridiskt ansvarig för bilen tills den är skrotad och avregistrerad enligt miljöbalken. På grund av de stora miljöproblemen som är sammanlänkade till övergivna skrotbilar skall ansvaret fördelas. En fordonsägare ser till, att personbilen överlämnas till en auktoriserad bilskrot i Göteborg. De avger mottagningsbevis och skrotningsintyg, garanterar för återvinning av skadliga ämnen, och transporterar resterna vraken till ett fragmenteringsföretag för recycling.

Hämta på bilskrot begagnad AC-kompressor till Subaru-R2 i Göteborg genom Bildelsbasen

Hämta på bilskrot begagnad AC-kompressor till Subaru-R2 i Göteborg genom Bildelsbasen

Det är inte längre svårt att beställa ändamålsenlig AC-kompressor till Subaru-R2 igenom Bildelsbasens online-system. E-handeln med begagnade bildelar har via rationell förändring tagit bort avståndet mellan spekulant och bilskrot Göteborg. Dilemmat vid bokning har varje gång varit osäkerheten att utse felaktigt fordonsdel.

Låt miljön i Göteborg styra bilskrot vid återvinning av uttjänta Volvo-245

Låt miljön i Göteborg styra bilskrot vid återvinning av uttjänta Volvo-245

Avdankade Volvo-245 från Göteborg är de största risken till det alltmer skadade klimatet. Föroreningar av koldioxid är för dessa titt som tätt större än en mindre samtida bensinmotor. Att skrota bilen genom att saluföra den till en legitimerad bilskrot, är således en markant naturförbättrande gärning av bilägaren.

Relaterade artiklar