Finns skrotpremien kvar?

År 2007 avvecklades bilskrotningsfonden och därmed slutade den statliga skrotpremien för uttjänta bilar att betalas ut. Ersättningen man fick för att avregistrera skrotbilar byggde på skrotningsavgifter som alla nybilsköpare var tvungna att betala. Systemet ersattes av producentansvar och det innebär att bilproducenterna skall stå för kostnaden för skrotningen. Bilägare kan skrota bilen gratis om fordonet är komplett när man anlitar en av producenternas mottagningsställen/bilskrotar. Men det finns en bilskrot i Göteborg som betalar riktigt bra för din skrotbil, till och med bättre än den före detta statliga skrotpremien. Det beror på att värdet från uttjänta bilar har växt och att återvinningen har blivit mycket effektivare. Man får mer pengar för sin skrotbil nu utan att det existerar någon skrotningsavgift som subvention.

Uttjänta fordon som överges i naturen är ett centralt hot för klimatet. I Göteborg förekommer det 550 299 fordon på våra vägar och det existerar 135 567 som ej är i trafik. 24% av bilarna är således icke körbara. Man kalkylerar med att drygt 89 000 av de är uttjänta som skulle ha lämnats på en auktoriserad bilskrot för korrekt skrotning. skrotbilarna omfattar en fara för omgivningen när de enbart står, risken är stor att de kan börja läcka batterisyra, spolarvätska och de riktigt äldre fordonen kan rymma skadliga ämnen som bly och kvicksilver. Det är heller ingen lämplig lekplats för barn, som ju gärna klättrar omkring på fordonsvraken. Insatsen att skrota bilen i Göteborg och transportera bort det, gör det enkelt för fordonsägaren att utrota sina äldre fordon.

Skrota bilen ersättning

Bilbärgning Gbg AB erbjuder 2 000 kr betalt + gratis hämtning i Göteborg. Full ersättning gäller rullbara bilar som är lättillgängliga och som är kompletta med original katalysator. Skrotbilar hämtas för återvinning och återinförande i kretsloppet. Alla fordon bärgas till en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot) för korrekt skrotning och avregistrering. Vi har tillstånd för bärgning av uttjänta bilar från Länsstyrelsen. Ni får ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas.

Finns skrotpremien kvar?

Skrotbilar hämtas gratis och levereras till en legitimerad och klimatriktig skrot, som ingår i bilproducenternas nätverk, där de vårdas på ett miljöriktigt sätt. En uttjänt bil som omhändertas på ett korrekt sätt är en miljötillgång, men om skrotbilen lämnas i naturen är den en miljöbomb. bilskrotbranschen har förut verkställt flertalet angenäma uppsamlingar av skrotbilar i Skåne, där flera 1000 fordon transporterades och kördes till återvinning. I Västra Götaland står Uffes bilskrot och Bilbärgning Gbg AB redo för att ta emot skrotbilarna och se till att boka upphämtning av din uttjänta bil på ett miljöriktigt sätt. Bilarna är en resurs som ska i retur till kretsloppet. Vi i Sverige är bra på att sortera allting numera, ner till minsta tygbit, så varför skulle vi ej ta hand om gamla bilar?

Hur värdefull är en skrotbil?

Fordon som är övergivna i det gröna förfular inte enbart naturen, de är en hotfull situation. Bildemontering är verkliga miljöarbetare. Det vill säga de som är auktoriserade och miljöcertifierade, vilket alla medlemsföretag i BilRetur är. Fiktiva bilskrotar, som inte motsvarar bundna myndighetskrav på hur en motorfordon ska plockas isär och miljösaneras, och rena illegala bilskrotar ställer till svårigheter för både de seriösa skrotarna och för naturen. Enligt producentansvaret är det bilproducenternas förpliktelse att se till att det existerar ett nätverk av bilåtervinnare och mottagningsställen där kasserade fordon omhändertas. BilRetur är ett nationellt nätverk av demonteringar, legitimerade av myndigheter, som samarbetar med bilproducenterna för att infria lagkraven. Alla skrotföretag är miljö- och kvalitetscertifierade, vilket säkerställer att skrotbilen blir demonterad och återvunnen på ett miljöriktigt sätt.

Vad är skrotvärdet på en bil

Vad är skrotvärdet på en bil?

En värdefull inblick i varför priset på skrotbilar varierar och hur olika faktorer påverkar ersättningen. Här är en sammanfattning och några ytterligare kommentarer:

Var skrotar jag min uttjänta bil?

Var skrotar jag min uttjänta bil?

Här är en detaljerad information om processen att skrota en uttjänt bil i Sverige. Här är en tydlig vägledning för bilägare som överväger att avyttra sina uttjänta fordon på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Mer läsning