En trafikkontroll i Göteborg av Volvo-S40s däck på bilskrot kan överraska ägare

I och med mönsterdjupet på ett bilhjul på Volvo-S40 är auktoritetsstämplat är det mycket viktigt att bilägare undersöker mönsterdjupet inför varje hjulskifte. Och det sker normalt 2 gånger per år ända till man skrota bilen i Göteborg. Vinterhjulen med särskilda hjul behöver monteras före ett beslutat datering eller innan verifierad vinterväglag. Motsvarande innefattar för sommarhjulen. Frånsett mönsterdjup bör ha i åtanke, att en del hjul är stämplade med en fastställd rullriktning. Så undvik att montera vänster däck på höger sida eller vice versa. Av hävd tenderar många placera de minst nötta däcken på drivande axel.

Kanske är det ett bra beslut med sommarhjul. Men alldeles oriktig då det innefattar vintervägar. Hjulen med mest grepp skall jämt återmonteras bak för att reducera faran för farofyllda bakhjulssladdar. Det gäller även för framhjulsdrivna Lexus. Sommarväglagets minimått är inte systematiskt förankrat utan ligger betydligt under hjulets maximala friktion mot vägen. Ett medeltal för transfer till försvagat körgrepp är satt till tre millimeter. Bilar med kortare struktur känns vanligtvis som särskilt hala på regniga vägbanor. Förbrukade däck behöver i enlighet med bilproducenternas producentansvar omhändertas av bilproducenter, importörer eller försäljare. Systemet skall se till att däcken återvinns eller omhändertas på något annat klimatriktigt acceptabelt sätt. När däcken sitter på en skrotbil, som avregistreras på en auktoriserad bilskrot i Göteborg, axlar bolaget plikten. Så inlämning av konsumerade hjul till en sanktionerad bilåtervinning säkerställer för en legal kassering.

Volvo-S40 i Göteborg bemannas i överensstämmelse med bilskrot föreskrifter

Volvo-S40 eller Skoda från Göteborg bedöms i två typer beroende på vikten. Personbilar upp till 3 500 kilo rankas som lätta bilar. Samtliga fordon följer samma kriterier för skattning av väglag. Vinterhjul får användas mellan 1 oktober och 15 april då också dubbhjul kan väljas. Vid vintervägar måste vinterhjul finnas på fordonet mellan 1/12 till 31/3. Beakta att det alltid är snuten som bestämmer vilket väglag som råder vid alla vägkontroller. Och det är framförallt däckens beskaffenhet som kan hota fordonsinnehavarens plånbok.

LÄS MER: Statistik nyregistrering & skrotning av Volvo bilar

Vid sommarväglag skall mönsterdjupet vara minst 1,6 mm. Motsvarande villkor på vinterväglag är 3,0 millimeter. Det förutnämnda med registreringsbeviset är ett säkerhetsvillkor därför att gnidningsmotståndet blir mindre efter vidare förslitning. Alla däck ska vara jämställt riggade. Samma sak gäller också för en släpvagnar som är påkopplad till personbilen. De förtydligade däck-villkoren i all ära. Men det är alltid polisen som avgör godkänd beskaffenhet eller inte. Det räcker inte att ha rätt strukturdjup med råge om det inte innefattar hela slitbanan. Att känna sig säker efter en gynnsam besiktning hjälper inte en konfrontation med länsman.

Från och med den 1 juni 2007 betalas ingen statlig skrotpremie från bilskrotningsfonden. Man kan dock skrota bilen gratis hos de flesta bilskrotar. Men det går fortfarande att få betalt för uttjänta bilar. Det finns bildemontering där man kan skrota bilen ersättning som betalar för kompletta personbilar.
Kan man skrota en bil utan papper? Nej det fungerar tyvärr inte. Eventuellt tillgodohavande av fordonsskatt och försäkringspremie återbetalas efter skrotning till registrerad fordonsägare från Transportstyrelsen respektive aktuellt försäkringsbolag.

En trafikkontroll i Göteborg av Volvo-S40s däck på bilskrot kan överraska ägare

Lastfordon från bilskrot i Göteborg blir inte förskonad från hjul-villkoren

Transportbilar, som Iveco, Ford, Daf med några i Johanneberg, har varit skonade från flertalet villkor. Vinterhjul på inte drivande hjul är ett sådant avvikelse. Men igenom fullmakt trafikförfattningen (1998:1276) har reglerna reformerats sedan förste december 2019.

Det märks också tydligt att alla utländska Tunga fordon skall handläggas som de inhemska. För som skriver:” En hederlig konkurrens- och trafiksäkert situation måste gälla för alla.” I princip gäller nu samma krav på tunga som för lätta fordon. olikheten är, att mönsterdjupet för tunga Volvo-164 under vinterunderlag behöver vara minst 5,0 mm. För motorcykel gäller minst en mm mönsterdjup, och inga föreskrifter finns för vinterhjul.

Vad säger lagen om återvinning av bilar?

Vad säger lagen om återvinning av bilar?

Uttjänta bilar skall återvinnas på en av bilproducenternas mottagningsställe eller på en auktoriserad bilskrot för korrekt avregistrering och miljövänlig skrotning. Från och med år 2007 finns det producentansvar för bilar vilket medför att bilproducenterna måste skrota bilen gratis om inga väsentliga delar saknas. Det skall också se till att minst 95% av bilens vikt återvinns.

En gammal Passat på bilskrot förtjänar miljövänlig recycling i Göteborg

En gammal Passat på bilskrot förtjänar miljövänlig recycling i Göteborg

Destruera din uttjänta Passat. Och avyttra den till en legitimerad bil skrot, som säkerställer att skrota bilen i Göteborg för recycling. Eventuellt återbrukas beg. reservdelar efter demontering, avlägsning av ohälsosamma ämnen och avregistrering. Bränslemotorer har under de senaste tio åren förkovrats till avgörande låga koldioxidutsläpp i avgaserna.